mgr Magdalena Stefańska – psycholog i psychoterapeutka – absolwentka całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W codziennej pracy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 20 w Warszawie zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, wspomaganiem ich rozwoju emocjonalnego poprzez prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych, udzielaniem wsparcia rodzinom. Prowadzi również psychoterapię indywidualną osób dorosłych w warszawskim Ośrodku CENTRUM. Interesuje się funkcjonowaniem człowieka jako całości, wspieraniem go w przezwyciężaniu kryzysów i osiąganiu dojrzałości psychicznej. W swojej pracy kieruje się zasadą otwartości i uważności na drugą osobę, towarzyszy w stopniowym odkrywaniu siebie. Udziela pomocy osobom, które doświadczają depresji, lęków, trudności psychosomatycznych i nieradzącym sobie ze stresem dnia codziennego.
Systematycznie doskonali warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz seminariach. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od lat związana jest ze szczecińskimi placówkami udzielającymi pomocy psychologicznej, w tym Pracownią Psychoedukacji.

error: Content is protected !!