Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji

 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla rodziców

„Rozwód i separacja – jak zobaczyć, rozumieć i wspomagać dziecko”

Kryzys związku prowadzący do jego rozpadu bywa najczęściej okresem niezwykle trudnym dla partnerów mających na niego bezpośredni wpływ.  Niestety w jego tle nierzadko rozgrywa się cichy dramat tych którzy nie mają na niego bezpośredniego wpływu – dzieci.

Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji zaprasza wszystkich tych którzy doświadczając rozstania pragną uzyskać realne wsparcie w jak najłagodniejszym przeprowadzeniu swoich dzieci przez trudny proces rozwodu.

Biorący udział w spotkaniu wprowadzeni zostaną w psychologiczny kontekst rozpadu rodziny  wraz z jego  wpływem na stan emocjonalny jej członków i konsekwencjami dla ich dalszego rozwoju psychicznego.

W ramach wspólnej pracy z prowadzącymi zajęcia psychologami uczestnicy będą mieli okazję stworzyć indywidualny plan działania dla  złagodzenia wpływu rozwodu na ich dzieci. Pozwoli to zachować wszystkim członkom  rodziny  niezbędny poziom poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

Termin: 21.04.2018  g. 10.00

Czas trwania: 2,5 godz.

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji ul. Jagiellońska 37/1 Szczecin

Forma zajęć: wykład połączony z dyskusją na temat poruszanych zagadnień

Prowadzące: psycholog mgr Magdalena Stefańska, psycholog mgr Magdalena Sompolińska

Serdecznie zapraszamy!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!