W dniu 20.09.2021 Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji i Centrum Sandplay otrzymało dotację na działalność międzynarodową od Narodowego Instytutu Wolności. Dotacja została udzielona na pokrycie kosztów funkcjonowania organizacji w przestrzeni międzynarodowej. Zostaną z niej opłacone składki członkowskie w organizacjach do których przynależą członkowie Stowarzyszenia tj.:
European Association for Psychotherapy
International Society for Sandplay Therapy
International Association for Analytical Psychology

Działanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

error: Content is protected !!