W dniu 20.07.2022 Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji i Centrum Sandplay otrzymało dotacje na działalność międzynarodową i formalną od Narodowego Instytutu Wolności. Dotacja została udzielona na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania organizacji w przestrzeni międzynarodowej – w tym udział w Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej oraz na założenie ogrzewania elektrycznego w łazience siedziby Stowarzyszenia, z której korzystają m.in. dzieci i młodzież korzystający z oferty psychoterapeutycznej stowarzyszenia.

Działanie to sfinansowane zostało ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

DZIĘKUJEMY !!!
error: Content is protected !!