dr Agata Chilman


PSYCHOLOG, W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ (NEUROPSYCHOLOGIA), PEDAGOG

doktor nauk społecznych, adiunkt w Uniwersytecie Szczecińskim; zajmuje się diagnozą rozwoju dziecka oraz pomocą w zrozumieniu mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń – w szczególności diagnozą funkcji psychologicznych (poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych), w tym również diagnozą neuropsychologiczną dzieci z zaburzeniami centralnego układu nerwowego:

🧠 w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

🧠w niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)

🧠z padaczką lekooporną

🧠 z afazją

🧠z opóźnionym rozwojem językowym

🧠w chorobach genetycznych, rzadkich, przewlekłych

🧠w schorzeniach neurologicznych i somatycznych, w guzach mózgu

🧠 w niepełnosprawności

🧠z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

🧠 przed i po operacjach neurochirurgicznych

🧠 po urazach czaszkowo-mózgowych

Świadczone usługi:

🧠 konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży

🧠 diagnoza funkcjonowania intelektualnego (od 25 miesiąca życia)

🧠 badania neuropsychologiczne dzieci i młodzieży

🧠 rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży

🧠 diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka (od 4 tygodnia życia)

Doświadczenie w zakresie diagnozy neuropsychologicznej zdobywała m.in. na stażu w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPZOZ ”Zdroje” oraz w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie. Ukończyła szkolenie kwalifikacyjne „Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka” oraz kurs „Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka”. Posiada uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford -Binet 5. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w sympozjach, konferencjach naukowych i specjalistycznych kursach. Prowadzi badania naukowe.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!