ZESPÓŁ PRACOWNI PSYCHOEDUKACJI

dr Agata Giza-Zwierzchowska – doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny (specjalizacja), psychoterapeutka (certyfikat European Association for Psychotherapy) – posiada doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak i dziećmi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń pourazowych, lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Wspiera także w rozwoju kobiety oraz mężczyzn w procesie indywiduacji. Odbyła całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (Katedra Psychoterapii Zaburzeń Osobowości i Nerwic Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) , obecnie jako Router kontynuuje szkolenie w podejściu analitycznym w ramach zaawansowanej ścieżki edukacyjnej International Association for Analytical Psychology – IAAP . Pracuje w modalności analitycznej, z zastosowaniem Sandplay Therapy (Certyfikat ISST International Society for Sandplay Therapy ).

tel. 501 030 908

strona www – www.agatagiza.pl

mgr Monika Marcinkiewicz – psycholog, psychoterapeutka – absolwentka magisterskich studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dwuletniego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy terapeutycznej z dorosłymi, jak i młodzieżą oraz dziećmi. Przez wiele lat pracowała jako interwent w służbach ratowniczych oraz w Sekcji Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi przemocy i urazów psychicznych. Poszerzała swoją wiedzę w tym zakresie o dwustopniowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. W pracy z młodzieżą i dziećmi w której się specjalizuje, korzysta z wielu metod psychodynamicznych, włączając analityczną metodę pracy twórczej z figurami-symbolami – Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie).

tel. 609 260 696

mgr Lilianna Chrabąszcz – psycholog, psychoterapeutka – posiada doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Pracuje w dwóch nurtach psychoterapeutycznych: psychodynamicznym oraz analityczną metodą Sandplay Therapy. Certyfikowana terapeutka Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie) uzyskała w 2012 roku.

tel. 509 268 133

mgr Magdalena Stefańska – psycholog i psychoterapeutka – absolwentka całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W codziennej pracy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 20 w Warszawie zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, wspomaganiem ich rozwoju emocjonalnego poprzez prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych, udzielaniem wsparcia rodzinom. Prowadzi również psychoterapię indywidualną osób dorosłych w warszawskim Ośrodku CENTRUM. Interesuje się funkcjonowaniem człowieka jako całości, wspieraniem go w przezwyciężaniu kryzysów i osiąganiu dojrzałości psychicznej. W swojej pracy kieruje się zasadą otwartości i uważności na drugą osobę, towarzyszy w stopniowym odkrywaniu siebie. Udziela pomocy osobom, które doświadczają depresji, lęków, trudności psychosomatycznych i nieradzącym sobie ze stresem dnia codziennego.
Systematycznie doskonali warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz seminariach. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od lat związana jest ze szczecińskimi placówkami udzielającymi pomocy psychologicznej, w tym Pracownią Psychoedukacji.

WSPÓŁPRACOWNICY (projekty):

mgr Elżbieta Wrębiak – neuropsycholog, psychoterapeutka

mgr Anna Klinik – psycholog, psychoterapeutka (Stargard Szczeciński)

mgr Magdalena Matuszczak – psycholog (Choszczno)

mgr Anna Borkowska – pedagog, psychoterapeutka

mgr Magdalena Górska – psycholog, psychoterapeutka

mgr Xymena Magierska – psycholog, psychoterapeutka

mgr Michał Sosnowski – psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Artur Giza-Zwierzchowski – psychoterapeuta, doradca obywatelski

mgr Katarzyna Szymańska – socjoterapeuta, coach, trener

error: Content is protected !!