ZESPÓŁ PRACOWNI PSYCHOEDUKACJI

dr Agata Giza-Zwierzchowska – doktor nauk medycznych, specjalista psychologii klinicznej (specjalizacja), psychoterapeutka (certyfikat European Association for Psychotherapy) – posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak i dziećmi. Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń pourazowych, lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Wspieram także w rozwoju kobiety oraz mężczyzn w procesie indywiduacji. Odbyłam całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (Katedra Psychoterapii Zaburzeń Osobowości i Nerwic Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) , szkolenie II stopnia z zakresu psychoanalizy jungowskiej w PTPJ i jestem Routerem International Association for Analytical Psychology – IAAP . Pracuję w modalności analitycznej, z zastosowaniem Sandplay Therapy (Certyfikat ISST International Society for Sandplay Therapy oraz Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie) oraz integracyjnej. tel. 501 030 908 www.agatagiza.pl

mgr Monika Marcinkiewicz – psycholog, psychoterapeutka – absolwentka magisterskich studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dwuletniego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy terapeutycznej z dorosłymi, jak i młodzieżą oraz dziećmi. Przez wiele lat pracowałam jako interwent w służbach ratowniczych oraz w Sekcji Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi przemocy i urazów psychicznych. Poszerzałam swoją wiedzę w tym zakresie o dwustopniowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. Od lat szkolę się w psychoterapii psychodynamicznej dorosłych oraz adolescentów. W pracy z młodzieżą i dziećmi w której się specjalizuję, korzystam z wielu metod psychodynamicznych, włączając analityczną metodę pracy twórczej z figurami-symbolami – Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie). tel. 609 260 696

mgr Elżbieta Wrębiak – psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, neuropsychologii klinicznej oraz psychoterapeuta –  absolwentka Kursu Psychoterapii Integracyjnej pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne co pomaga dostosować metody do indywidualnych potrzeb klienta. Pracuję jako psychoterapeuta i jako psycholog. Mam 15 lat praktyki między innymi w pracy z pacjentami neurologicznymi. Początkowo pracowałam w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci a później w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, głównie na oddziałach neurologicznym, neurochirurgicznym i wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Specjalizuję się w diagnostyce i różnicowaniu otępień oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Prowadziłam też warsztaty z zakresu komunikacji i asertywności, radzenia sobie ze stresem. W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne co pomaga dostosować metody do indywidualnych potrzeb klienta. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję superwizji. tel. 505 975 815 – www.neuropsycholog.szczecin.pl/

mgr Paulina Borzych-Ozga – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka (European Certificate of Psychotherapy (ECP) wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP) – 2018; specjalistą do spraw psychotraumatologii.W 2017 otrzymałam certyfikat specjalisty ds psychotraumatologii, pedagogika traumy( DGeTB). Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii w Poznaniu – o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W 2012 ukończyłam całościowy kurs terapii Ericksonowskiej „Curiculum” w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W 2013 otrzymałam certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej. 
Bliskie jest mi podejście Miltona Ericksona do człowieka, stąd też szkolę się w Instytucie Ericksonowskim i pracuję jego metodami. Jest to praca nastawiona na osiągnięcie celu jaki stawia sobie pacjent, przy wykorzystaniu jego zasobów i niezwykłej nieświadomej „mądrej części”. To terapia krótkoterminowa.Do pracy z pacjentem z traumatycznymi doświadczeniami spożytkowuję jego zasoby i dużo czasu poświęcam na odbudowywanie rezyliencji psychicznej. Dzięki temu sama praca z trudnym, obciążającym doświadczeniem poprzez techniki metaforyczne, wyobrażeniowe czy z ciałem nie wiąże się dla pacjenta z ponowną traumatyzacją. – tel. 503 822 012 – www.psycholog-borzych.pl

mgr Magdalena Stefańska – psycholog i psychoterapeutka – absolwentka całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W codziennej pracy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 20 w Warszawie zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży, wspomaganiem ich rozwoju emocjonalnego poprzez prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych, udzielaniem wsparcia rodzinom. Prowadzę również psychoterapię indywidualną osób dorosłych w warszawskim Ośrodku CENTRUM. Interesuję się funkcjonowaniem człowieka jako całości, wspieraniem go w przezwyciężaniu kryzysów i osiąganiu dojrzałości psychicznej. W swojej pracy kieruję się zasadą otwartości i uważności na drugą osobę, towarzyszę w stopniowym odkrywaniu siebie. Udzielam pomocy osobom, które doświadczają depresji, lęków, trudności psychosomatycznych i nieradzącym sobie ze stresem dnia codziennego.
Systematycznie doskonalę warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz seminariach. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od lat związana jestem ze szczecińskimi placówkami udzielającymi pomocy psychologicznej, w tym Pracownią Psychoedukacji.

WSPÓŁPRACOWNICY (projekty):

mgr Anna Klinik – psycholog, psychoterapeutka (Stargard Szczeciński)

mgr Magdalena Matuszczak – psycholog (Choszczno)

error: Content is protected !!