ZESPÓŁ PRACOWNI PSYCHOEDUKACJI

dr Agata Giza-Zwierzchowska – doktor nauk medycznych, specjalista psychologii klinicznej (specjalizacja nr 008/ 2020.2/43), psychoterapeutka (certyfikat European Association for Psychotherapy) – posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak i dziećmi. Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń pourazowych, lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Wspieram także w rozwoju kobiety oraz mężczyzn w procesie indywiduacji. Odbyłam całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (Katedra Psychoterapii Zaburzeń Osobowości i Nerwic Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) , szkolenie II stopnia z zakresu psychoanalizy jungowskiej w PTPJ i jestem Routerem International Association for Analytical Psychology – IAAP . Pracuję w modalności analitycznej, z zastosowaniem Sandplay Therapy (Certyfikat ISST International Society for Sandplay Therapy oraz Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie) oraz integracyjnej. tel. 501 030 908 www.agatagiza.pl

dr Aleksandra Zarek – jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim oraz angielskim. Pomagam osobom zmagającym się z trudnościami w relacjach, w kryzysie, cierpiącym z powodu depresji lub lęku. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).
Prowadzę szkolenia z zakresu Psychoterapii Pozytywnej. Uczestniczę jako prelegent w konferencjach międzynarodowych w ramach Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. Jestem wieloletnim nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnię funkcję recenzenta dla The Global Psychotherapist – międzynarodowego czasopisma Psychoterapii Pozytywnej.
Wierzę, że każdy człowiek ma do opowiedzenia swoją historię. W pracy psychoterapeutycznej stawiam na niedyrektywne formy współpracy. Psychoterapia Pozytywna jest podejściem integracyjnym, łączącym założenia kilku podejść psychoterapeutycznych – psychodynamicznego, poznawczego, strategicznego, humanistycznego i międzykulturowego. Łacińskie słowo positum (to, co nam dane w całości, rzeczywiste) oznacza, że oprócz trudności, cierpienia, deficytu lub zaburzenia w każdym człowieku są obecne także zasoby i siła, których może on użyć do wyjścia z trudnej sytuacji. Psychoterapeuta jest przewodnikiem i pomocnikiem w tym procesie. Tel. 501 030 908

mgr Monika Marcinkiewicz – psycholog, psychoterapeutka – absolwentka magisterskich studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dwuletniego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy terapeutycznej z dorosłymi, jak i młodzieżą oraz dziećmi. Przez wiele lat pracowałam jako interwent w służbach ratowniczych oraz w Sekcji Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi przemocy i urazów psychicznych. Poszerzałam swoją wiedzę w tym zakresie o dwustopniowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. Od lat szkolę się w psychoterapii psychodynamicznej dorosłych oraz adolescentów. W pracy z młodzieżą i dziećmi w której się specjalizuję, korzystam z wielu metod psychodynamicznych, włączając analityczną metodę pracy twórczej z figurami-symbolami – Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie). tel. 609 260 696

mgr Paulina Borzych-Ożga – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka (European Certificate of Psychotherapy (ECP) wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP) – 2018; specjalistą do spraw psychotraumatologii.W 2017 otrzymałam certyfikat specjalisty ds psychotraumatologii, pedagogika traumy( DGeTB). Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii w Poznaniu – o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W 2012 ukończyłam całościowy kurs terapii Ericksonowskiej „Curiculum” w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W 2013 otrzymałam certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej. 
Bliskie jest mi podejście Miltona Ericksona do człowieka, stąd też szkolę się w Instytucie Ericksonowskim i pracuję jego metodami. Jest to praca nastawiona na osiągnięcie celu jaki stawia sobie pacjent, przy wykorzystaniu jego zasobów i niezwykłej nieświadomej „mądrej części”. To terapia krótkoterminowa.Do pracy z pacjentem z traumatycznymi doświadczeniami spożytkowuję jego zasoby i dużo czasu poświęcam na odbudowywanie rezyliencji psychicznej. Dzięki temu sama praca z trudnym, obciążającym doświadczeniem poprzez techniki metaforyczne, wyobrażeniowe czy z ciałem nie wiąże się dla pacjenta z ponowną traumatyzacją. – tel. 503 822 012 – www.psycholog-borzych.pl

mgr Magdalena Stefańska – psycholog i psychoterapeutka – absolwentka całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W codziennej pracy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 20 w Warszawie zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży, wspomaganiem ich rozwoju emocjonalnego poprzez prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych, udzielaniem wsparcia rodzinom. Prowadzę również psychoterapię indywidualną osób dorosłych w warszawskim Ośrodku CENTRUM. Interesuję się funkcjonowaniem człowieka jako całości, wspieraniem go w przezwyciężaniu kryzysów i osiąganiu dojrzałości psychicznej. W swojej pracy kieruję się zasadą otwartości i uważności na drugą osobę, towarzyszę w stopniowym odkrywaniu siebie. Udzielam pomocy osobom, które doświadczają depresji, lęków, trudności psychosomatycznych i nieradzącym sobie ze stresem dnia codziennego.
Systematycznie doskonalę warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz seminariach. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od lat związana jestem ze szczecińskimi placówkami udzielającymi pomocy psychologicznej, w tym Pracownią Psychoedukacji.

dr Agata Chilman – psycholog (w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej),

doktor nauk społecznych, adiunkt w Uniwersytecie Szczecińskim; zajmuje się diagnozą rozwoju dziecka oraz pomocą w zrozumieniu mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń – w szczególności diagnozą funkcji psychologicznych (poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych), w tym również diagnozą neuropsychologiczną dzieci z zaburzeniami centralnego układu nerwowego

WSPÓŁPRACOWNICY (projekty):

mgr Anna Klinik – psycholog, psychoterapeutka (Stargard Szczeciński)

mgr Magdalena Matuszczak – psycholog (Choszczno)

error: Content is protected !!