Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych SWIP w partnerstwie z Pracownią Psychoedukacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskiech zorganizowało cykl szkoleń dla kobiet. Projekt został opatrzony wdzięcznym tytułem La Mariposa. Na cykl warsztatowy składały się m.in

  • warsztaty z zakresu zarządzania własnymi emocjami i zasobami,
  • warsztaty pracy z ciałem ukierunkowane na naukę nowych umiejetności radzenia sobie ze stresem
  • komunikacja interpersonalna,
  • nauka Wen-do, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Wśród prowadzących znaleźli się m.in. Agata Głowacka (Instytut Psychoimmunologii z Warszawy  http://www.ipsi.pl/  ), Artur Giza-Zwierzchowski, Lilianna Chrabąszcz i Małgorzata Symonowicz (Pracownia Psychoedukacji  http://www.pracowniapsychoedukacji.pl/  ) i Agnieszka Hottowy ( Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej  http://www.ptpb.pl/www/  .
Szczecinianki brały w nich udział z entuzjazmem. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością.

error: Content is protected !!