Kobiety w życiu społecznym – warsztaty rozwoju interpersonalnego „La Mariposa”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych SWIP w partnerstwie z Pracownią Psychoedukacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskiech zorganizowało cykl szkoleń dla kobiet. Projekt został opatrzony wdzięcznym tytułem La Mariposa. Na cykl warsztatowy składały się m.in Wśród prowadzących znaleźli się m.in. Agata Głowacka (Instytut Psychoimmunologii z Warszawy  http://www.ipsi.pl/  ), Artur Giza-Zwierzchowski, Lilianna Chrabąszcz i Małgorzata Dowiedz się więcej…

error: Content is protected !!