mgr Elżbieta Gucma – psychoterapeutka.


Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej wypracowane na oddziale psychiatrii
dorosłych szpitala SPS ZOZ „Zdroje” oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par/małżeństw. Ukończyłam: Studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku pedagogika. Czteroletnie szkolenie z psychoterapii „Szkoła psychoterapii psychodynamicznej”, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (KCP)
Szkolenie „Psychoterapia grupowa i psychoterapia krótkoterminowa w ujęciu psychodynamicznym”,KCP.
Studia podyplomowe ”Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studium „Metody pracy z dzieckiem ofiarą przemocy seksualnej”,Fundacja Dzieci Niczyje
w Warszawie. Szkolenie „Psychoterapia depresji i zaburzeń lękowych”, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Studium „Terapia Par” organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Kurs podstawowy „Psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin”, Wielkopolskie
Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Szkolenie Specjalistyczne dla Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie.
Swoją pracę poddaję superwizji.
Zapraszam do współpracy tel. 506299705

error: Content is protected !!