Alienacja rodzicielska to zjawisko coraz częściej spotykane. Charakteryzuje się odsunięciem od opieki na dzieckiem jednego z rodziców, często tego który jest utożsamiany z wystąpieniem problemów małżeńskich i – według jednej ze stron – był przyczyną rozstania.

Alienacja rodzicielska to utrudnianie przez jednego rodzica kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, nastawianie dziecka przeciwko rodzicowi, oferowanie korzyści w nagrodę za niechęć do drugiego rodzica, przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle i wiele innych zabiegów które niszczą więź dziecka z drugim rodzicem i jego rodziną.

Dzieci tak wychowywane z pozoru nie mają widocznych gołym okiem trudności jednak coraz częściej trafiają do gabinetów psychologów i psychoterapeutów po pomoc i wsparcie. Rozstanie z rodzicem powoduje u nich poczucie osamotnienia, zaburzenia depresyjne i trudności w budowaniu zdrowych i owocnych relacji z rówieśnikami oraz obnizenie samooceny i poczucia włąsnej wartości. Więcej o ich problemach w krótkim materiale filmowym

https://youtu.be/Df5wMNwiI00

Pracownia Psychoedukacji

error: Content is protected !!